20 Σεπ, 2019

Μειωμένα έσοδα, αυξημένες δαπάνες και αύξηση του δημόσιου χρέους στα 317,407 δισ. ευρώ από 315 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το τέταρτο τρίμηνο του 2017. 

Συγκεκριμένα τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης παρουσίασαν ελαφρά πτώση στα 25,243 δισ. ευρώ έναντι 25,573 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016, σύμφωνα με τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. 

Τα έσοδα από φόρους στην παραγωγή και τις εισαγωγές ανήλθαν σε 9,450 δισ. ευρώ (ή 37,4% του ΑΕΠ) από 9,289 δισ. ευρώ (36,3% του ΑΕΠ) ένα χρόνο νωρίτερα. Οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία αυξήθηκαν σε 4,745 δισ. ευρώ (18,8% του ΑΕΠ) από 4,095 δισ. ευρώ (16% του ΑΕΠ), ενώ τα έσοδα από κοινωνικές εισφορές ανήλθαν στα 6,359 δισ. ευρώ (25,2% του ΑΕΠ) από 6,196 δισ. ευρώ (24,2% του ΑΕΠ). Ωστόσο τα λοιπά έσοδα ήταν μειωμένα στα 3,3 από 4 δισ. ευρώ, ενώ οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις υποχώρησαν στα 1,36 δισ. από 1,96 δισ. ευρώ. 

Στο σκέλος των δαπανών, οι συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκαν στα 25,592 δισ. ευρώ έναντι 25,397 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα 24,164 δισ. ευρώ αφορούσαν πρωτογενείς δαπάνες.

Οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας ανήλθαν σε 5,567 δισ. ευρώ (21,8% του ΑΕΠ) από 5,504 δισ. ευρώ (21,7% του ΑΕΠ). Οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές διαμορφώθηκαν σε 10,571 δισ. ευρώ (41,3% του ΑΕΠ) από 10,973 δισ. ευρώ (43,2% του ΑΕΠ), ενώ για τόκους καταβλήθηκαν 1,428 δισ. ευρώ (5,6% του ΑΕΠ) από 1,369 δισ. ευρώ (5,4% του ΑΕΠ).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΣΑΝ ΣΚΕΨΗ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 2
  • 3